Styrelse

Överkalix Friskola drivs av en ideell förening.

Ordförande:

Petra Karlsson              070-331 40 82             petra@okms.se

Ledamöter

Bernt Partanen

Rikard Hansson

Anna-Lena Karlsson

Karin Forsman

Suppleanter

Magdalena Cedering

Emma Lång