Styrelse

Överkalix Friskola drivs av en ideell förening.

Ordförande:

Petra Karlsson              070-331 40 82             petra@okms.se

Ledamöter

Rikard Hansson

Anna-Lena Karlsson

Jenny Andersson

Karin Forsman

Suppleanter

Emma Lång

Ulrika Livbom