Information

Förskoleklassen
Den pedagogiska grundidén med förskoleklassen är att första året i skolans värld ska vara en introduktion till skolan där lek och arbete varvas. Vi inkluderar förskoleklassen i skolarbetet utifrån elevens individuella behov.  Förskoleklassgruppen har arbetspass då de jobbar med begreppsträning, bokstäver och siffror. Den fria leken ges stort utrymme. Vi fokuserar på rörelse och hälsa genom bla bad, idrott och vistelse i naturen.

Åk 1-3
Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska bli goda läsare, utvecklar en läslig handstil och behärskar grunderna i matematik. Eleverna arbetar på den nivå de befinner sig för att utveckling ska ske och använder olika hjälpmedel som böcker, digitala samt laborativa arbetsmaterial. När eleverna har läxa så är det alltid på de moment de har tränat på i skolan, oftast läsläxa, engelska glosor eller matematik.  

Åk 4-9
Eleverna arbetar såväl klassvis som åldersintegrerat i de olika ämnena. Våra fina lokaler ger möjlighet att arbeta i både mindre och större grupper. Eleverna har varsin dator för att använda i skolarbetet. Varje år genomförs lägerskolor med olika teman så som fjällen, havet eller mänskliga rättigheter.

Fritte
Fritidsverksamheten på skolan är till för ert barn under den tid ni arbetar eller studerar. Du som vårdnadshavare betalar ingen avgift för fritidsverksamheten. På fritte bestämmer barnen i samråd med personalen om dagens aktiviteter, mellanmål och utflykter. Barnet ges möjlighet till lek och pyssel i grupp men det finns även möjlighet för barn som söker stillhet att finna en lugn vrå. De barn som vill kan göra sina läxor på fritte.