Välkommen till oss

Överkalix Friskola 

Informationsfilm om vår skola.

  • Ger trygghet
  • Åldersintegrerad undervisning
  • Arbetar utifrån det enskilda barnet
  • Små grupper
  • Alla blir sedda utifrån de unika personer som de är
  • Föräldrasamverkan/delaktighet, möjlighet att påverka
  • Ett större “projekt” varje år runt vår profilering kultur eller miljö, ex musikföreställning, dans, arbetsmiljön på skolan
  • Behöriga lärare med stort engagemang
  • Maten tillagas på plats
  • Frukost och frukt